AZU webinár: Úspech z inej štartovnej čiary

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Náš webinár ?‍? bude s úspešným študentom ??‍?Samuelom Andrejčíkom a jeho motivácii na sebe pracovať a prekonávať prekážky?. Zisti ako sa motivovať a byť úspešný už počas štúdia.

KickResume