AZU webinár: Opatrenia prijaté v grafikone vlakovej dopravy

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Železničná doprava vlakmi 🚉 ZSSK bola donedávna zabezpečená podľa mimoriadneho grafikonu 🧾 z dôvodu prijatých opatrení COVID 🦠krízy. Od stredy 1. apríla 2020 bola tiež zrušená bezplatná 💸preprava pre žiakov a študentov, vrátane detí od 6 do 16 rokov, až do odvolania.

Aké Ďalsšie opatrenia prijala ZSSK v grafikone vlakovej dopravy na nasledujúce obdobie❓Všetko sa dozvieme na webinári s Ing. Oravcom a Ing. Kasom.

 

KickResume