AZU webinár: Nie je stres ako stres

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Stres ? je súčasťou nášho každodenného života a len zriedkakedy neokupuje náš deň, nedokážeme sa mu úplne vyhnúť. Život bez stresu je ilúziou, ktorú nám úspešne predávajú motivačné knižky?. Stres plní dôležitú úlohu a je adaptívnou odozvou nášho nervového systému na výzvy, ktoré prežívame. Ak ho však prežívame dlhodobo, mení sa na stres chronický a podpíše sa na našom fyzickom a mentálnom zdraví i výkone?. Ako teda dostať vlastnú biochémiu pod kontrolu, aby sme predišli fatálnym dôsledkom chronického stresu? Spoločne sa pozrieme na to, čo sa deje v našom mozgu a tele, keď prežívame rôzne druhy stresu a naučíme sa mať samých seba pod väčšou kontrolou.

KickResume