AZU webinár: #IamRemarkable

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Interaktívny ⬅️➡️ workshop na tému sebapropagácie, na ktorom budeme spoločne búrať predsudky o tejto téme a naučíme sa byť hrdými ?‍♂️ na svoje úspechy a prezentovať ich na pracovisku aj mimo neho.