AZU webinár: Dabingový priemysel na Slovensku

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

K filmom 🎞 neodmysliteľne patrí aj dabing👄. Jeho výroba je pomerne náročná na čas ⏰ ako aj na schopnosti dabignového herca.

O dabingu a všeličom inom sa porozprávame s 🗣Michalom Domonkošom, dabingovým režisérom a hercom. Známy režisér nám porozpráva o dabingu, ako prebieha príprava dabingu, povie nám aká bola jeho najťažšia postava 🦸‍♂️a aké je to režírovať seba samého.

 

KickResume