AZU webinár: Čo nás Snickers môže naučiť o stratégii značky

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Pozrieme sa na to, prečo firma/start up/nezisková organizácia nemôže existovať bez premyslenej stratégie?, koľko práce za ňou stojí a čo jej predchádza. Kroky ako sa stať úspešným stratégom?.

Moniku poznajú Trnavčania ako zakladateľku UCM Night Run-u a členku nemenej známej univerzitnej agentúry ejBisťu. Už počas školy pracovala pre jeden z najrýchlejšie rastúcich e-commerce biznisov na Slovenku, zlavomat.sk a rok neskôr čo-to poklikala v Zaraguze, kde sa starala o sociálne siete Slovenskej Sporiteľne, Volkswagen Slovensko či Zlatý Bažant. Odtiaľ dva roky cestovala medzi Milánom a New Yorkom, kde pracovala pre reklamnú agentúru PI&C ako Digital Marketing manažér. Minulý rok ju Young Creative Council Worldwide zaradil do databázy najkreatívnejších mladých ženských talentov. Pred pár mesiacmi sa vrátila opäť na Slovensko a usadila sa v rýchlo rastúcej a sviežej reklamnej agentúre Dotcom Advertising, ktorá má na starosti globálnych aj slovenských klientov. V súčasnosti pracuje ako digitálny stratég pre značky Tesco, Slovnaft, Karička a iné.

KickResume