AZU webinár: Ako sa nezblázniť počas krízy

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Z každej strany počúvame, že príde kríza a prepad ekonomiky 📉. Nezamestanosť ma na druhej strane stúpať📈. Čo však robiť, aby sa človek v tejto situácii vedel zariadiť?

KickResume