AZU webinár: Ako sa buduje Employer branding a čo to vôbec je

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Veronika Bátorová🗣, Employer branding team leader v Lidl Slovenská republika, v.o.s. V rámci webinára👩‍💻si povieme aký je rozdiel medzi HR marketingom, Employer brandingom a marketingom. Ako vyzerá nastavenie employer brandingovej stratégie v praxi, čo je to EVP a ako s ním pracovať. Na príkladoch si povieme ako budujeme zamestnávateľskú značku v Lidli a aké marketingové nástroje považujeme za efektívne.

KickResume