AZU: Samoriadenie: možná budúcnosť slobody a spokojnosti v práci

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Mgr. Martin Čajko🗣 ako spoluzakladateľ 🎲 Otvorenej hry nám porozpráva o samoriadeni - spôsobe ako spolu mozu ľudia v 21. Storočí spolupracovať🤝. Pozrieme sa na výhody a nevýhody takéhoto fungovania.

 

KickResume