Stáž s potenciálom budúcej platenej spolupráce

Stáže
Žiadosti boli uzavreté

ADEL Slovakia

Sme organizácia, ktorá realizuje rôzne medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny a ďalšie vzdelávacie aktivity. Navyše organizujeme rôzne podujatia na Slovensku, prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.
Pracovná náplň:

Aktivity počas stáže budú závisieť od profilu, odboru štúdia či záujmov každej osoby a budú diskutované individuálne na osobnom stretnutí alebo cez skype. Činnosti budú napr.:organizovanie podujatí, výmen, školení, workshopov,

  • projektový manažment a príprava nových projektov,
  • sociálne médiá a marketing,
  • grafika, správa webu,
  • realizácia prieskumov a výskumu,
  • príprava správ a publikácií,
  • účasť na stretnutiach, konferenciách a podujatiach na Slovensku alebo v zahraničí.
Benefity:

možnosti cestovať,

možnosti na sebarozvoj a práce na projektoch a aktivitách, ktoré ťa zaujímajú,

možnosť budúcej platenej spolupráce / doposiaľ všetci zamestnanci boli bývalí stážisti alebo dobrovoľníci,

flexibilná práca a miesto výkonu práce

Osobné predpoklady uchádzača:

znalosť angličtiny, byť pracovitý a pro-aktívny. Veríme, že keď niekto niečo naozaj chce, môže robiť čokoľvek, ak bude skutočne chcieť a snažiť sa 🙂

KickResume