Inžinier zákazníckej kvality

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

Hľadáme kontrolóra kvality do firmy zameranej na výrobu automobilových komponentov.

- Aktívna komunikácia so zákazníkom vo veciach týkajúcich sa kvality
- Implementácia požiadaviek zákazníka do interných procesov vrátane
- Riešenie interných a externých reklamácií vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
- Prezentovanie výsledkov zákazníkom
- Vyhodnocovanie a reportovanie výrobných dát z pohľadu kvalitatívnych KPI za účelom trvalého zlepšovania výrobného procesu a výrobku
- Analýza príčin odchyliek vo výrobnom procese od zadefinovaných požiadaviek kvality (nedostatkov)
- Tvorba a implementovanie okamžitých a trvalých nápravných a preventívnych opatrení s použitím analytických nástrojov kvality
- Tvorba analýz, spracovanie reklamácií, tvorba príslušnej dokumentácie
- Participácia na interných auditoch a zákazníckych auditoch, ich aktívne vedenie a interná príprava

Benefity:

- 5 dní dovolenky naviac
- príspevok na dopravu do zamestnania
- Letný a zimný bonus na základe výsledkov spoločnosti
- Flexibilný pracovný čas

KickResume