Pozvánka na bezplatnú ochutnávku koučovania s Peterom Seemannom

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa bezplatného polhodinového koučovacieho sedenia s Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC. V rámci bezplatnej ochutnávky koučovania môže študent dosiahnuť lepšie výsledky v škole, môže zvýšiť sebavedomie, zvýšiť efektívnosť v práci a mnoho iného.  Zároveň Vás pozývame na koučovací kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 29.5. 2020, pod vedením Mgr. Petra Seemanna, PhD., ACC. A Zlatice M. Stubbs, BA, PCC.

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov či skupín, pričom môže ísť o manažérov aj zamestnancov. Skúsený kouč neradí a nehovorí klientovi čo má robiť. Pomáha mu nájsť zdroje a riešenia v sebe. Podľa definície International Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál.

Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka alebo mimo nej, spoločne s odborníkom na koučovanie – koučom. V oblasti rozvoja manažmentu a zamestnancov v organizácii ide teda o cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka.

Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka.

Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote. Dnes je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov a oblasť koučovania sa dynamicky rozvíja s úsilím organizácií skvalitňovať výkon svojich pracovníkov ako aj ich osobný život pretože pohoda v jednom spôsobuje pohodu v tom druhom.

Koučovanie prináša uvedomenie si nových súvislostí, cieľavedomosť, istotu, odvahu, samostatnosť a zvýšenú zodpovednosť, splnenie cieľov a výziev doteraz nedosiahnuteľných, zvýšenú výkonnosť, uvoľňovanie potenciálu a zrýchlenie kariérneho rastu, radosť z práce a motiváciu.

Výhody koučovania

Koučovanie je určené pre tých, ktorí chcú zvýšiť pracovnú výkonnosť dosiahnuť lepšie výsledky, pohodu v práci, menej stresu, viac strategického myslenia a menej krízového manažmentu, vychovávať nový typ manažérov s novým typom riadenia a vedenia ľudí s vyššou mierou samostatnosti a zodpovednosti dosiahnuť zmenu postoja a myslenia ľudí, naštartovať proces zmeny a optimalizácie, prekonať svoje limity, obmedzenia a dopracovať sa k prekvapivým výsledkom, vyššiu odhodlanosť, sebauvedomenie a silnejšie sebavedomie. Tréning s následným koučovaním zvýši efektívnosť z 20 % na 80 %. Manažéri ,ktorí používajú koučovací prístup majú viac času na dôležité rozhodnutia, iniciatívnejších podriadených, výkonnejšie tímy s atmosférou dôvery a zodpovednosti. Koučovacia kultúra v riadení, prináša podnik na novú úroveň výkonnosti a šťastia.

Registrácia na bezplatné koučovanie: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Certifikovaný kouč: Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC

Certifikovaný kouč pre oblasť rozvoja osobných zručností a riešenie pracovných problémov. Vedenie komunikačných, manažérskych zručností a zážitkových workshopov. Aktívne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg pre vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Žilinskej univerzite. Taktiež vykonáva aj funkciu konzultanta v rámci Centra psychologickej podpory pre študentov Žilinskej univerzity. Od roku 2003 vykonáva psychoterapiu pre rozvoj životných zručností a riešenie osobných problémov. Od roku 2008 pôsobí ako profesionálny kouč. Pôsobil aj ako HR manager a unit manager v USA, kde zabezpečoval výber, zaškolenie a vedenie predajnej jednotky. V roku 2002 úspešne dokončil štúdium magistra psychológie na Univerzite Komenského. V roku 2008 absolvoval výcvik v Koučovani Ericson college international a v roku 2018 získal akreditáciu ACC (associated certified coach). Je členom medzinárodnej federácie koučov ICF, a Slovenskej asociácie koučov (SAKo) , kde je aj aktívnym členom a koordinátorom pravidelných rozvojových Regionálnych klubov koučov. V Žilinskom regióne pôsobí v združení  ZAKO (Žilinskí kouči), ktoré robí osvetu koučovaciemu prístupu a s kolegyňami poskytuje vzdelávanie  prostredníctvom akreditovaného výcviku „Koucing na pracovisku“. V roku 2009 dosiahol titul doktor filozofie vďaka dizertačnej práci „Strategické myslenie ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach dopravy“. Absolvuje ďalšie vzdelávanie a rozvoj akreditované Medzinárodnou federáciou koučov ICF.

Lenka Černá

Koordinátor AZU/LCP Žilina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *