O PROJEKTE

Aktivita zvyšuje úspech je projekt, ktorý prináša na vysoké školy to, čo im chýba – kontakt so skutočnými firmami, lektorov z praxe a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré na univerzitách nezvýšil čas, no aj tak ich každý potrebuje.

PREČO TU SME?

Veríme, že každý študent má svoje silné stránky. Stačí ich nájsť a pracovať na nich. Päť rokov štúdia je dosť dlhá doba na to, aby si každý vytvoril silný základ pre budúcu kariéru. Snažíme sa zareagovať na potreby študentov a priniesť im to čo chcú a potrebujú. Prednášajúci z firiem? Prax počas štúdia alebo projekty vo firmách? Pre nás žiaden problém. Po škole si vďaka viac ako 300 spolupracujúcich spoločností dokáže každý nájsť prácu omnoho rýchlejšie. Výnimoční sme v tom, že pôsobíme v každom kraji prostredníctvom našich koordinátorov a máme reálny kontakt so študentmi a univerzitami.

ČO PRESNE PONÚKAME?

PRACOVNÉ PONUKY

Väčšina absolventov si prešľa neľahkým údelom hľadania si zamestnania po vysokej škole. Vieme aké zložité môže byť filtrovať ponuky vhodné pre absolventov, prípadne hľadať si part-time job popri škole. Na našom webe dávame práve možnosť firmám pridať ponuku zameranú na absolventov alebo študentov. Študentom a absolventom dávame na druhej strane priestor, kde nájdu pracovné ponuky určené práve pre nich.

STÁŽE

Učiť sa nemusíme len v školskej lavici. Podľa nás je najlepší spôsob učiť sa priamo od ľudí v praxi, na reálnych problémoch, v reálnom prostredí a získavať tak praktické skúsenosti a pracovné návyky už ako študent. Stáž je v tomto tou najlepšou možnosťou. Firmy môžu na našom webe vypísať stážové miesta, ktoré môžu byť platené alebo neplatené. Študenti na stáži získajú potrebnú prax, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutné pre potreby trhu práce.

UDALOSTI

V reklamnom smogu je občas ťažké vybrať si zaujímavú prednášku, seminár alebo workshop, ktorý sa koná v našom okolí a nepreklikávať sa pri tom cez desiatky rozličných webov. Zhromažďujeme preto všetky užitočné podujatia pre študentov a absolventov na jednom mieste, kde si ich viete filtrovať podľa oblasti záujmu alebo mesta, v ktorom sa konajú. Firmy môžu vypísať udalosť ktorú organizujú a dostať ju tak do povedomia študentov a absolventov.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Máte dosť bakalárok, diplomoviek či dizertačiek, ktoré vám nedajú do života nič? Pripravili sme koncept záverečných prác, kde prepájame firmu so študentom. Firmy si môžu vypísať svoju záverečnú prácu a študent vysokej školy sa môže na ňu prihlásiť. Komunikáciu so školou nechajte na nás. Ak si študent nájde vhodnú záverečnú prácu a firma sa s ním dohodnete sa spolupráci, stačí ak nás študent kontaktuje a my doriešime „akademickú byrokraciu“. Najdôležitejšie je, že zavlečená práca sa bude zakladať na skutočných poznatkoch z reálnej praxe a reálnym riešením problémov.

PROFIL ŠTUDENTA

Študent alebo absolvent si po registrácií na našom webe môže vytvoriť vlastný profil. V tomto profile vypíše svoje osobné údaje, vzdelanie, prax a skúsenosti, ktoré má. Ak bude študent alebo absolvent súhlasiť, môže svoj profil zverejniť pre firmy. Profily budú vidieť iba firmy (nie sú určené širokej verejnosti), ktoré sa u nás zaregistrujú. Firma si môže profil študenta alebo absolventa pozrieť, kontaktovať ho a ponúknuť mu prácu, stáž alebo spoluprácu pri záverečnej práci. Čím je profil viac vypísaný, tým je väčšia šanca, že firma študenta alebo absolventa bude kontaktovať. Okrem toho si do profilu môže študent nahrať aj tému svojej záverečnej práce s abstraktom práce a aj v tejto oblasti môže firma so študentom nadviazať spoluprácu.