AZU VEDENIE

ING. MIRIAM VINCEJOVÁ

MANAŽÉR PROJEKTU

vincejova@azu.sk
+421 905 775 520

MGR. MATEJ MARTOVIČ, PhD.

MARKETINGOVÝ MANAŽÉR PROJEKTU

martovic@azu.sk
+421 949 248 356

AZU V REGIÓNOCH

Bratislava

ING. MIRIAM ULIČNÁ

Koordinátor projektu pre Bratislavu

ulicna@azu.sk
+421 915 210 317

Trnava

Bc. Matúš Zelený

Koordinátor projektu pre Trnavu

zeleny@azu.sk
+421 919 216 038

Trenčín

Bc. Nikolaj Tarnek

Koordinátor projektu pre Trenčín

bellova@azu.sk
+421 948 039 944

Košice

Adam Zavacký

Koordinátor projektu pre Košice

zavacky@azu.sk
+421918735895

Banská Bystrica

Viktória Mamatejová

Koordinátor projektu pre
B. Bystricu

mamatejova@azu.sk
+421 948 626 796

Prešov

PHDR. VAVRINEC ŽEŇÚCH

Koordinátor projektu pre Prešov

zenuch@azu.sk
+421 918 187 095

Žilina

ING. LENKA ČERNÁ, PHD.

Koordinátor projektu pre Žilinu

zilina@azu.sk
+421 911 077 062

Nitra

Ing. Zuzana Špuntová

Koordinátor projektu pre Nitru

spuntova@azu.sk
+421902755576