AZU VEDENIE

MGR. PETRA RENDKOVÁ

MANAŽÉR PROJEKTU

rendkova@azu.sk
+421 908 662 209

MGR. MATEJ MARTOVIČ, PhD.

MARKETINGOVÝ MANAŽÉR PROJEKTU

martovic@azu.sk
+421 949 248 356

ING. MIRIAM VINCEJOVÁ

OFFICE MANAGER PROJEKTU

vincejova@azu.sk
+421 905 775 520

AZU V REGIÓNOCH

Bratislava

KATARÍNA ZVAROVÁ

Koordinátor projektu pre Bratislavu

zvarova@azu.sk
+421 907 097 989

Trnava

MGR. MATEJ MARTOVIČ, PhD.

Koordinátor projektu pre Trnavu

martovic@azu.sk
+421 949 248 356

Trenčín

Bc. Denisa Bellova

Koordinátor projektu pre Trenčín

bellova@azu.sk
+421 904 082 745

Košice

ING. MICHAELA OČENÁŠOVÁ

Koordinátor projektu pre Košice

ocenasova@azu.sk
+421 940 370 036

Banská Bystrica

Ing. ALEXANDRA MERTINKOVÁ

Koordinátor projektu pre
B. Bystricu

mertinkova@azu.sk
+421 918 158 105

Prešov

DANICA JUHAZYOVÁ

Koordinátor projektu pre Prešov

juhazyova@azu.sk

Žilina

ING. LENKA ČERNÁ, PHD.

Koordinátor projektu pre Žilinu

zilina@azu.sk
+421 911 077 062

Nitra

Ing. MAREK PETRIĽÁK

Koordinátor projektu pre Nitru

petrilak@azu.sk
+421 907 158 648