AZU VEDENIE

ING. MIRIAM VINCEJOVÁ

MANAŽÉR PROJEKTU

vincejova@azu.sk
+421 905 775 520

MGR. MATEJ MARTOVIČ, PhD.

MARKETINGOVÝ MANAŽÉR PROJEKTU

martovic@azu.sk
+421 949 248 356

AZU V REGIÓNOCH

Bratislava

ING. MIRIAM ULIČNÁ

Koordinátor projektu pre Bratislavu

ulicna@azu.sk
+421 915 210 317

Trnava

Matúš Zelený

Koordinátor projektu pre Trnavu

zeleny@azu.sk
+421 919 216 038

Trenčín

Bc. Denisa Bellova

Koordinátor projektu pre Trenčín

bellova@azu.sk
+421 904 082 745

Košice

ING. MICHAELA OČENÁŠOVÁ

Koordinátor projektu pre Košice

ocenasova@azu.sk
+421 940 370 036

Banská Bystrica

Ing. ALEXANDRA MERTINKOVÁ

Koordinátor projektu pre
B. Bystricu

mertinkova@azu.sk
+421 918 158 105

Prešov

PHDR. VAVRINEC ŽEŇÚCH

Koordinátor projektu pre Prešov

zenuch@azu.sk
+421 918 187 095

Žilina

ING. LENKA ČERNÁ, PHD.

Koordinátor projektu pre Žilinu

zilina@azu.sk
+421 911 077 062

Nitra

Koordinátor projektu pre Nitru

@azu.sk
+421