Správa mestskej zelene v Košiciach

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene, pestovanie rastlinného materiálu, spravovanie detských ihrísk
Facebook