Spanner SK, k. s.

Spanner SK, k.s. je inovatívna strojárska spoločnosť založená v roku 2005 v Považskej Bystrici. Zaoberáme sa vlastnými výskumno-vývojovými aktivitami, navrhovaním nových produktov, výrobou prototypov strojových zariadení a finálnych produktov.
https://www.linkedin.com/company/spannersk/ Facebook