Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme 2 jadrové, 31 vodných, 2 uhoľné a 2 fotovoltické elektrárne. Výrazne prispievame k boju proti klimatickým zmenám, až 94 % elektriny dodávame bez emisií CO2.
https://www.linkedin.com/company/elektrarne Facebook