Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica Dukelských hrdinov 2, Lučenec

Neštátne školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti škôl škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 2007. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, lo