Row & Slide s.r.o.

Sme tím marketingových konzultantov, ktorí k práci pristupujú odlišným spôsobom. Riešením problémov klientov v kontexte ich biznisu a správnym prepájaním marketingových stratégií sa spolupodieľame na dosahovaní ich dlhodobých cieľov.
Row & Slide Consulting Facebook