Performics

Patríme do nadnárodnej skupiny Publicis Groupe, ktorá patrí medzi najväčších globálnych hráčov na mediálnom trhu. Ako súčasť silnej skupiny disponujeme interne vyvinutými nástrojmi, ktoré nevlastní takmer žiadna agentúra na Slovensku či v Česku.
Performics Slovakia Facebook