OZ Dúholie

Dúholie je občianske združenie, zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých. Našimi hodnotami sú podpora prirodzenej potreby učiť sa a záujmu o svet. Pripojte sa aj vy k ľudom, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a tvoria ho s nami!
Facebook