MENTORTOOLS

Mentortools je softvér, ktorý ponúka online služby na niekoľkých trhoch Európy vrátane Česka a Slovenska. Náš online tím sa skladá z motivovaných odborníkov z Rakúska, Nemecka, Spojených Arabských Emirátov, Ruska a samozrejme Slovenska.
Facebook