Lotario s.r.o.

Slovenská spoločnosť so zameraním na informačné technológie. Od svojho založenia poskytuje softvérové služby ale aj hotové komplexné riešenia (IT systémy). Ambiciózna, otvorená životaschopným nápadom.
https://www.linkedin.com/company/lotario Facebook