Itera Slovakia

Itera je komunikačná a technologická spoločnosť, ktorá pomáha nordickým, agilne orientovaným zákazníkom najmä z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančníctva vylepšovať ich produkty. Sme jednou z 5 najinovatívnejších nórskych spoločností vo všet
Facebook