Inštitút environmentálnej politiky

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.
Facebook