ESPRIT spol. s r.o.

Spoločnosť sa zaoberá nasledovnými geovednými disciplínami : geológia, geofyzika, hydrológia, geografia, kartografia, krajinná ekológia, geografické informačné systémy a spracovanie údajov diaľkového prieskumu Zeme.
ESPRIT spol. s r.o. Facebook