Agentúra pre rozvoj vidieka

Agentúra pre rozvoja vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou
Facebook