Budú vedieť učiť učitelia, ktorí sa učili distančne?

Akí budú pandemickí učitelia? Ako vníma svoje štúdium generácia, ktorá absolvovala druhý stupeň online? Dnes sme vyspovedali našu absolventku Simonu (Prešovská univerzita v Prešove) a spýtali sme sa na jej štúdium, spomienky na školu. V septembri začína Simona učiť na základnej škole ako učiteľka. Každý kto ukončí školu pozná pocit posledného leta, posledných chvíľ študentského života. Leto sa už pomaličky končí, je čas bilancovať. 

Akí budú pandemickí učitelia? Ako vníma svoje štúdium generácia, ktorá absolvovala druhý stupeň online? Dnes sme vyspovedali našu absolventku Simonu (Prešovská univerzita v Prešove) a spýtali sme sa na jej štúdium, spomienky na školu. V septembri začína Simona učiť na základnej škole ako učiteľka. Každý kto ukončí školu pozná pocit posledného leta, posledných chvíľ študentského života. Leto sa už pomaličky končí, je čas bilancovať. 

Simona, si absolventka UNIPO, ako vnímaš svoje štúdium spätne? Ktorá časť štúdia ti dala najviac k tvojmu budúcemu povolaniu (učiteľ)?

Musím sa priznať, že prvé chvíle na univerzite boli pre mňa ťažké. Ako typický introvert som si musela zvyknúť na nové prostredie, internát, nových ľudí, spôsob výučby a všetko čo s tým súvisí. Neskôr sa stala univerzitná pôda pre mňa zdrojom dôležitých a potrebných informácií. Celkovo svoje štúdium vnímam ako dosť náročné štúdium, ktoré si vyžadovalo veľa prípravy, štúdia či mnoho prečítaných kníh. Na druhej strane mi univerzita ponúkla kvalitné vzdelanie a množstvo vedomostí. K môjmu povolaniu učiteľa mi dali určite najviac pedagogické predmety, kde sme sa venovali práve spôsobu vyučovania či správania sa k žiakom a študentom. Dôležitá bola určite aj prax, na ktorej sme si svoje budúce povolanie mohli aj vyskúšať. Okrem vedomostí a prípravy na budúce povolanie mi však dala univerzita aj veľa veselých príhod, pekných spomienok a niekoľko veľmi vzácnych priateľov, za ktorých som veľmi vďačná. 

Dlhé roky aktívne spolupracuješ s neziskovou organizáciou RE-MI-DIA, na príprave letných táborov pre deti, súvisel tvoj vzťah k pedagogike aj s touto aktivitou?

Na príprave letných táborov sa podieľam od roku 2013, čiže vlastne celé obdobie počas, ktorého som bola na gymnáziu. Aktívne som sa zapájala do aktivít v Re-mi-dii nie len v lete, ale postupne aj počas celého roka, preto si myslím, že táto aktívna práca s deťmi a dorastom mala určite vplyv aj na výber môjho štúdia a zároveň budúceho povolania. 

Ako ťa poznačili posledné roky štúdia? Pre pandémiu si nemala pedagogickú prax ako mali študenti roky pred tebou, vnímaš to ako znevýhodnenie?

Posledný rok a pol na vysokej škole bol pre mňa dosť náročný. Patrím k skupine študentov, ktorým dištančná výučba nevyhovovala z rôznych hľadísk. Okrem iného mi chýbal najmä osobný kontakt nie len s mojimi vyučujúcimi, ale najmä spolužiakmi. Čo sa týka praxe, tak tá bola dištančne. Mala som šťastie, že som mala možnosť odučiť pár hodín aj prezenčne so žiakmi, ktorí z rôznych dôvodov školu navštevovali. Avšak týchto pár hodín nebolo určite dostačujúcich, aby ma pripravili na moje budúce povolanie. Ostatné hodiny, ktoré som mala dištančne mali svoje plusy aj mínusy. Pripraviť sa na takéto hodiny bolo náročné z časového hľadiska, zároveň chýbal osobný kontakt so žiakmi aj cvičným učiteľom. Avšak na druhej strane možno nás v novom školskom roku čaká opäť dištančná výučba, a tak aj takéto hodiny mohli byť prínosom. Celú prax by som nevnímala úplne ako znevýhodnenie, ale určite mala viac mínusov ako plusov. 

Ak by si mala znovu 18/19 rokov a mala by si si vybrať kam pôjdeš študovať, vybrala by si si znova pedagogický smer?

Ak by som si mohla znovu vybrať štúdium, tak by som znova uvažovala o dvoch smeroch, nad ktorými som uvažovala aj pri mojom prvom výbere. Jedným z týchto dvoch smerov by bol určite opäť pedagogický smer. Aj keď bolo moje štúdium dosť náročné, asi by som dala opäť prednosť učiteľstvu. 

Keďže nám končí leto, aj tento rok si sa aktívne zapojila do prípravy letných táborov, v čom to bolo teraz iné?

Tento rok, rovnako ako ten minulý, boli kvôli pandémii naše tábory denné. Prešli sme teda z formy pobytového tábora na denný tábor. Okrem toho sme museli dbať aj na platné protipandemické opatrenia, dezinfekciu a všetky podobné záležitosti. Aj keď sme niekoľko rokov boli zvyknutí na pobytový tábor, ktorý bol aj dlhší, sme radi, že aktuálna situácia bola priaznivá a mohli sme organizovať tábory pre deti aspoň takouto formou. 

Zároveň nedá mi, aby som sa neopýtal, ako si si počas toho leta oddýchla? Vnímaš teraz čas pred začiatkom práce ináč? či stále máš ten pocit študenta, ktorému končia prázdniny?

Najprv mi celkom dlhú dobu trvalo, kým som si vôbec uvedomila, že som ukončila svoje päťročné štúdium. Následne bolo potrebné si uvedomiť, že od septembra sa zo študenta stane zamestnaný človek a keďže som celý júl trávila na táboroch, august som snažila prežiť aktívne, najmä s priateľmi, rodinou, výletmi na nové miesta a podobne. 

Simona, ďakujem Ti, že si si našla na nás čas, že sme sa s tebou mohli stretnúť a prajeme Ti veľa úspechov v pracovnom živote. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *