Sú stáže počas štúdia na vysokej škole dôležité?

Vysoké školy každoročne produkujú množstvo absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia stávajú záujemcovia o zamestnanie. Pri dnešnom trende znižujúcej sa nezamestnanosti, je konkurencieschopnosť uchádzačov veľmi dôležitá a uplatniť sa na trhu práce nie je vôbec  jednoduché. Ak si túto situáciu uvedomíš, môžeš si už počas štúdia pripraviť pôdu pre jednoduchší vstup na pracovný trh. Počas štúdia na vysokej škole je množstvo aktivít, ktoré vieš využiť vo svoj prospech, je len na tebe ako sa k tomu postavíš. V tomto článku si vysvetlíme, aké aktivity vieš využiť v oblasti kariérneho rastu počas výšky.

Čítať viac

Hovor ako hovorca

Niekto má problém s jazykmi, iní zasa s pitím. Ako to máš zo slovnou zásobou ?… Ak by malo AZU odporučiť niečo na zlepšenie slovnej zásoby či rétoriky, tak jednoznačne knihu Hovor ako hovorca od Davida Šimurka a kol. A keďže sa tu bavíme o tom ako pôsobiť obratnejšie v komunikácií či ako získavať pozornosť opačného pohlavia a presviedčania druhých, zoberieme to skôr aktívne.

Čítať viac