AZU na DOD Žilinskej univerzity

V novembri sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline konal Deň otvorených dverí pre verejnosť a študentov stredných škôl.

Zámerom fakulty bolo poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia v študijných programoch fakulty, o výskumnej práci jednotlivých katedier, o spolupráci katedier s potenciálnymi zamestnávateľmi a odpovedať na všetky otázky študentom, ktorí prišli na Deň otvorených dverí a chceli vedieť aké možnosti a uplatnenie v praxi im prinesie štúdium na FPEDAS.

Na akcií sa okrem jednotlivých katedier, univerzitnej knižnice a vybraných študentských organizácií odprezentoval aj národný rozvojový projekt AZU (Aktivita zvyšuje úspech). Prostredníctvom lokálneho centra AZU Žilina a jej koordinátorky Lenky Černej bol potencionálnym študentom odprezentovaný nový vysokoškolský web azu.sk a najmä výhody ktoré prináša. Počas celej akcie boli potencionálnym študentov rozdávané propagačné materiály a informačné letáky AZU. Zo strany zúčastnených študentov bol prejavený záujem o informácie týkajúce sa činnosti projektu.

Celá akcia vyvolala u študentov pozitívny ohlas a študenti si okrem prezentácie obsahujúcej možnosti štúdia mali možnosť pozrieť aj pracoviská katedier vybavené modernou technikou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *