CEEPUS

Mobility
Žiadosti boli uzavreté

SAIA, n. o.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
TRVANIE MOBIILTY: 1-10 mesiacov
KRAJINA POBYTU: Chorvátsko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

Štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov:
- semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov)
- krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej, alebo dizertačnej práce (1 - 2 mesiace)
- prednáškové pobyty pre učiteľov (1 mesiac)

KickResume