Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty

Mobility
Žiadosti boli uzavreté
TRVANIE MOBIILTY: 1-3 dni
KRAJINA POBYTU: Rakúsko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

mobilita

KickResume