Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá Akcie pre postdoktorandov

Mobility
Žiadosti boli uzavreté
TRVANIE MOBIILTY: 3 - 6 mesiacov
KRAJINA POBYTU: Rakúsko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

mobilita

KickResume