Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá Akcie pre doktorandov

Mobility
Žiadosti boli uzavreté
TRVANIE MOBIILTY: 3 - mesiacov
KRAJINA POBYTU: Rakúsko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

mobilita

KickResume